Aro modernoa
(AroMod)

Aro Modernoaren oinarrizko ezaugarriak lantzeko hainbat materiala 4 DBHrako.