Hautaprobak: gaia eta ideia nagusiak
(haut1)

Ikastaro honetan Unibertsitatera Sartzeko Hautaprobaren Ulermena atala landuko dugu: gaia eta ideia nagusiak.