Marrazketa Teknikoa
(MarTek)

Gai honetan poligonoak aztertuko ditugu: sailkapena, eraiketak.